กำหนดการค่ายอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)

18 - พฤษภาคม - 2561


 

 

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
และนำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2561
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
เวลา                            รายละเอียด
10:00 – 12:00 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน ณ หน้าห้อง Auditorium
12:00 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 13.30 น.    ทำความรู้จักกับโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
                            โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                     นักวิชาการ (ผู้ประสานงานหลักโครงการ"ต่อกล้าให้เติบใหญ่")
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
13:30 – 15.30 น.    "เริ่มที่ใช่ ใกล้ที่ฝัน"
                            โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                     ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
15:30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “ทำความรู้จักกัน”
17:15 – 18:30 น.    รับประทานอาหารเย็น พร้อมรับกุญแจห้องพักและนำสัมภาระเข้าที่พัก
18:30 – 20:30 น.    “พลังเปลี่ยนโลก”
                            โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                     ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20:45 น.                 กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
เวลา                            รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09:00 น.    พิธีเปิดการอบรม
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09:00 – 10:30 น.    “สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน” ทหารเสือคนแรก “ล้วงความลับ”
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     นักวิจัย / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น.    “สองทหารแมวด้านการเสริมศักยภาพผลงาน”
                            1. แรกครั้งแลก (First Change) แลกเปลี่ยนอย่างมีเหตุผล
                            2. พญาก้อน (Payakon) พฤติกรรมนั้นสำคัญ!
                            3. หน้ากากสุดฟิน (The Mask FinnVer) จำภาพและเชื่อมโยง
                            โดย    อาจารย์ศศิน เทียนดี
                                     อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
12:00 – 12:45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
12:45 – 15:00 น.    “สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน”
                            ทหารเสือคนที่สอง “ภาพลักษณ์โดนใจ” และ ทหารเสือคนที่สาม “กติกาผู้นำ”
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
15:00 – 15:15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 – 17:00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เมื่อเธอกับฉันมาเป็นเพื่อนกัน”
17:00 – 17:45 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
17:45 – 19:15 น.     “สร้างสรรค์อย่างไรภายใต้ข้อแม้”
                            โดย    ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                     นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
19:15 – 20:30 น.    “การสรรสร้างคำในการค้นหา”
                            โดย    ดร.ปรัชญา บุญขวัญ
                                     นักวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20:45 น.        กลับห้องพัก พักผ่านตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
เวลา                            รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:45 – 09:30 น.    ออกเดินทางจากเนคเทค
09:30 – 10:30 น.    “การบริหารโครงการเบื้องต้น” (Project Management) Part 1
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     นักวิจัย / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:15 น.    “การบริหารโครงการเบื้องต้น” Project Management Part 2
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
12:15 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 14:45 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เพื่อน พี่ น้องกันทั้งฉันและเธอ”
14:15 – 15:00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 17:15 น.    “การบริหารโครงการเบื้องต้น” Project Management Part 3
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
17:15 – 18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
18:00 – 20:30 น.    “Consultation Time”
                            โดย    ทีมโค้ชของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
20:45 น.        กลับห้องพัก พักผ่านตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
เวลา                            รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:30 – 10:15 น.    "Data Universe (จักรวาลแห่งข้อมูล)"
                            โดย    อาจารย์ศศิน เทียนดี
                                     อาจารย์ประจำ / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
10:15 – 10:30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:00 น.    “ผลงานด้านนวัตกรรมกับการตลาด”
                            โดย    คุณสิรินทร อินทร์สวาท
                                     ผู้อำนวยการฝ่าย PTM / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐาน (PTM)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
12:00 – 12:45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
12:45 – 14:00 น.    “การสร้าง Brand กับผลงานด้านนวัตกรรม”
                            โดย    คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
                                     เจ้าหน้าที่ประปาสัมพันธ์อาวุโส / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     งานประชาสัมพันธ์ (PBRS) ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์ (ICP)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
14:00 – 15:30 น.    “สื่อสารวิทย์ฯ อย่างไรให้รู้เรื่อง”
                            โดย    ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี
                                     นักวิจัย ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย (TDI)
                                     หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ (NLH)
                                     ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
                            และ    คุณธเนศ ม่วงทอง
                                     เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ (PRL) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (PRD)
                                     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
15:30 – 15:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เราผูกพันกันเสมอ ทั้งเธอและฉัน”
17:00 – 17:45 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen

17:45 – 20:30 น.    “Consultation Time”
                            โดย    ทีมโค้ชของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
20:45 น.                 กลับห้องพัก พักผ่านตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
เวลา                            รายละเอียด
07:00 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:30 – 10:15 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 1)
                            โดย      นายณัฎฐ์ เพ็ญชาติ | CEO at Ahancer
                                       นางสาวธาปนี ศรีสวัสดิ์ | UX Designer at Ahancer
                                       นางสาววิลาวัณย์ ลยานันท์ | CX Designer at SCB
                            ร่วมด้วย  คุณอมรเทพ ธนะกูล | Product Designer at Lightfog
                                       คุณสุวโรจน์ รัตนทองคง | Product Designer at Lightfog
                                       คุณสุวิชชา สุขธนะ | UX Designer at ThoughtWorks
10:15 – 10:30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:15 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 2)
12:15 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 15:30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 3)
15:30 – 15:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “สุขกายสุขใจที่ได้ร่วมทาง”
17:15 – 18:00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
18:00 – 20:30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 4)
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
เวลา                            รายละเอียด
07:00 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:30 – 10:30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 5)
10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:15 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 6)
12:15 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 15:30 น.    “เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ”
                            โดย    อาจารย์จรีพร กิตติวิมล
                                     Professional Trainer & Life Coaching
                            และ    อาจารย์ธีรศักดิ์ งามโรจนวณิชย์
                                     Senior Project Manager บริษัท จิตจารี จำกัด
15:30 – 15:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “ใจและกายรวมเป็นหนึ่งเพื่อฝันของเรา”
17:00 – 17:45 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
17:45 – 20:30 น.    "ปรับปรุงแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเองพร้อมเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอ"
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


กำหนดการ
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
เวลา                            รายละเอียด
07:00 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:45 – 09:15 น.    กล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ
                            โดย    คุณสมรรถ อินทรกำธรชัย
                                     ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสาย Startegic Planing and Development
                                     ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                            กล่าวเปิดการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                            พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
09:15 – 10:30 น.    การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน โดยมี
                                     ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                     ประธานคณะกรรมการการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน
                            เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 1-8
                            นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:15 น.    เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 8-16
                            นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
12:15 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 15:30 น.    เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 17-26
                            นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
15:30 – 15:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 16:00 น.    พิธีปิดการอบรม และปิดการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน
16:05 – 16:20 น.    แจ้งกิจกรรมของโครงการฯ ในลำดับถัดไป
16:45 – 17:00 น.    เดินทางกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาคัดเลือกจะประกาศทางหน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ เวลา 15.00 น. วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561