รายชื่อผลงานที่สม้ัครเข้าร่วมโครงการ

   26 - March - 2018

 รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

(สำหรับการเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ในการนำเสนอผลงานรอบที่สอง)

No. โครงการ รหัส ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา กรอกใบสมัคร คลิปวิดีโอ

1 NSC 2018 20p13c0376 ระบบติดตามตำแหน่งภายในอาคารบนพื้นฐานเทคโนโลยีอัลตราไวด์แบนด์ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย OK OK


2
NSC 2018 20p14n0052 อุปกรณ์สำรวจสภาพน้ำอัตโนมัติด้วยระบบรับรู้ระยะไกลบนการควบคุมของ Arduino มหาวิทยาลัยนเรศวร -
OK

3 NSC 2018 20p15n0240 Blood Wanted มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน OK -


4 NSC 2018 20p22n0184 Final Hope โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย OK -


5 NSC 2018 20p22s0048 เดินหน้าภาษาจีน (T.W.L. Chinese) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง OK -


6 NSC 2018 20p22s0049 EI-Q ซัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง OK -


7 NSC 2018 20p22s0050 เราไม่ใช่หมอแต่เราเป็นห่วง(Your life up to your health) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง OK -


8 NSC 2018 20p22s0051 รอบรู้ตะลุยรอบโลก(knowlage of the world) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง OK -


9 NSC 2018 20p22s0053 คิดสนุกสุภาษิตพาเพลิน(Think fun proverb) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง OK -


10 NSC 2018 20P22S0056 เปิดโลกคณิตศาสตร์หรรษา ป.1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง OK -


11 NSC 2018 20p22s0058 ภาษาสู่ฝัน สร้างสรรค์ให้น้อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง OK -


12 NSC 2018 20p22s0062 ถอดรหัสอวกาศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง OK OK


13 NSC 2018 20p23c0043 ฟาร์มอัจฉริยะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ OK OK

14 NSC 2018 20p23e0064 ระบบควบคุมการปลูกผักสลัด โรงเรียนชลกันยานุกูล OK -


15 NSC 2018 20p23n0205 เศรษฐศาสตร์แห่งการซื้อขาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย OK -


16 NSC 2018 20p33s0041 ระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัจฉริยะ โรงเรียนแสงทองวิทยา OK -


17 YSC 2018 20YIMSC00317 ประสิทธิภาพของกาวจากเมล็ดมะขาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี OK OK

18 YSC 2018 20YTBIC00629 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรที่ช่วยในการยับยั้งการแข็งตัวของเลือดและการสลายตัวของลิ่มเลือด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม OK -


19 YSC 2018 20YTBIU00838 น้ำปรุงปลาส้มนาโนเลือกระดับความเปรี้ยว โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ OK OK


20 YSC 2018 20YTCHC00877 การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ขนมไดฟูกุจากข้าวชนิดที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระสูง โรงเรียนสงวนหญิง OK OK


21 YSC 2018 20YTCHC00906 การศึกษาการนำกล้วยสายพันธุ์ท้องถิ่นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเพื่อทำครีมมาร์กหน้าบำรุงผิว โรงเรียนสงวนหญิง OK OK

22 YSC 2018 20YTCHC00918 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชา โรงเรียนสงวนหญิง OK OK

23 YSC 2018 20YTEVC00921 การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักเพื่อทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ โรงเรียนสงวนหญิง OK OK

24 YSC 2018 20YTEVC01002 เครื่องดักหมอกแบบหมุน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี OK -


25 YSC 2018 20YTEVI01036 การศึกษาความเหมาะสมของการดูดซับน้ำมันพืชดอกหญ้าวงศ์Poaceaeเพื่อช่วยในการดูดซับคราบน้ำมันในครัวเรือน โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา OK -


26 YSC 2018 20YTMSI00644 พลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ OK -


24 YSC 2018 20YTMSI00655 การพัฒนาวัสดุมุงหลังคาโดยเมโซพอรัสซิลิกาจากเถ้าแกลบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ OK -


28 YSC 2018 20YTMSI00794 ถุงเพาะชำกล้าไม้จากผักตบชวา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน OK -


29 YSC 2018 20YTMSI00883 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งอาการอักเสบโดยแผ่นไฮโดรเจลที่สกัดจากเปลือกต้นเพกา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ OK -


30 YSC 2018 20YTPEU00131 ปลั๊กไฟอัตโนมัติ (Automatic Outlet) โรงเรียนบรบือ OK OK


31 YSC 2018 20YIENC00443 Mini-Extruder for Making DIY Filaments of 3D Printer โรงเรียนกำเนิดวิทย์ OK OK


 
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

(สำหรับการเปิดรับสมัครรอบที่ 2 ในงาน IT 2018)

No. โครงการ รหัส Booth No. ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา กรอกใบสมัคร วิดีโอสัมภาษณ์

1 NSC 2018 20p11i0122 003 เกม 2.5 มิติ grim walker มหาวิทยาลัยมหาสารคาม OK OK

2 NSC 2018 20p11i0300 005 ฟลายอิ้งซันนี่ ผจญภัยดวงดาวเปลี่ยวร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น OK OK

3 NSC 2018 20p11w0036 010 โครงการเกมจำลองการปั่นจักรยานสำหรับการออกกำลังกายโดยการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ราคาต่ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ OK OK

4 NSC 2018 20p12c0461 016 สังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านเกมบนเว็บบราวเซอร์ (plearn io) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี OK -


5 NSC 2018 20p12w0017 025 Esc Challenge มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาลายา OK OK

6 NSC 2018 20p13w0097 032 เกมแข่งรถสาหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลบีบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ OK OK

7 NSC 2018 20p14e0072 037 ระบบกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควบคุมโดย Raspberry pi มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา OK OK

8 NSC 2018 20p14w0083 045 ระบบเลี้ยงไส้เดือนอัตโนมัติเพื่อการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ OK OK

9 NSC 2018 20p15e0011 049 โปรแกรมประยุกต์ด้านการขนส่งแบบแบ่งปันการเดินทางร่วมกันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ OK OK

10 NSC 2018 20p15e0078 050 แอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี OK OK

11 NSC 2018 20p15s0177 059 Happy Fine Day Advice : โปรแกรมแนะนำท่าบริหารเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ OK OK

12 NSC 2018 20p21c0103 064 เออเรอร์ 226 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย OK OK

13 NSC 2018 20p21c0261 066 แสบซ่าท้าฝัน โรงเรียนสตรีอ่างทอง OK OK

14 NSC 2018 20p21e0090 072 Clown Panic ตัวตลกต๊กกะใจ โรงเรียนระยองวิทยาคม OK OK

15 NSC 2018 20p21n0088 078 เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย OK OK

16 NSC 2018 20p21w067 081 Project-23 / High Wall-23 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OK OK

17 NSC 2018 20p22c0438 083 Algolaxy โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ OK OK

18 NSC 2018 20p22e0016 084 Girl’s Secret ความลับของหญิงสาว โรงเรียนระยองวิทยาคม OK OK


19 NSC 2018 20p22e0042 085 Healthy Lab! โรงเรียนระยองวิทยาคม OK OK

20 NSC 2018 20p22e0043 086 Happy cloud เมฆน้อยenjoyภาษาอังกฤษ โรงเรียนระยองวิทยาคม OK OK

21 NSC 2018 20p22s0020 091 เกมมหาธาตุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย สตูล OK OK

22 NSC 2018 20p22s0067 092 Secrets of plantas โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา OK OK

23 NSC 2018 20p23e0108 095 การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย ชลบุรี OK OK


24 NSC 2018 20p23n0122 097 ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบสแกนบัตร(RFID) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ OK OK

25 NSC 2018 20p23s0015 099 ระบบช่วยเหลือนักเรียนและจัดการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย ตรัง OK OK

26 NSC 2018 20p23s0086 100 แปลงภาพเป็นตัวอักษรด้วยโครงข่ายประสาทเทียม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย สตูล OK OK

27 NSC 2018 20p23s0123 101 ราวตากผ้าอัจฉริยะ โรงเรียนแสงทองวิทยา OK OK

28 NSC 2018 20p23w0001 102 โปรแกรมยืนยันตัวบุคคลผ่านคลื่นสมองโดยใช้วิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลและใช้อัลกอริธึมของการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ OK OK

29 NSC 2018 20p23w0104 106 กล้องตรวจจับอาวุธปืนโดยใช้การประมวลผลแบบดิจิตอล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OK OK

30 NSC 2018 20p33e0033 121 เครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี OK OK

31 NSC 2018 20p33e0060 122 โคมไฟแอลอีดีรักษาทารกตัวเหลือง มหาวิทยาลัยบูรพา -
OK

32 NSC 2018 20p33i0105 123 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตน้ำประปาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย บุรีรัมย์ OK OK

33 NSC 2018 20p33i0159 124 เปลพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา OK OK

34 NSC 2018 20p33s0185 128 ตูล็อคเกอร์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต OK OK

35 YECC 2018 YECC1701 001 หุ่นยนตปลูกมันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ OK OK

36 YECC 2018 YECC1713 005 ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีอินทรีย์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา OK OK

37 YECC 2018 YECC1714 006 Robot Auto Store มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ OK OK

38 YECC 2018 YECC1728 009 เครื่องตรวจสอบมอเตอร์และแสดงผลแบบไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร OK OK

39 YSC 2018 20ytchi00676 012 การเพิ่มประสิทธิภาพอิฐบล็อกด้วยยางพาราและซิลิกาจากเถ้าแกลบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย เลย OK OK

40 YSC 2018 20ytchn00119 013 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเพคตินที่สกัดจากเปลือกเมล่อนเพื่อใช้ในการผลิตแคปซูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย พิษณุโลก OK OK

41 YSC 2018 20ytenc00300 019 นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ OK OK

42 YSC 2018 20ytens00257 021 เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ป่วยติดเตียง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ OK OK

43 YSC 2018 20ytenu00268 022 เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย OK OK

44 YSC 2018 20ytevu00524 028 การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียนและการนำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม OK OK

45 YSC 2018 20ytman00867 031 การประยุกต์ใช้การหาปริมาตรเพื่อสร้างเครื่องแยกเหรียญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี OK OK

46 YSC 2018 20ytmsc00014 033 การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุประสาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย ปทุมธานี OK OK

47 YSC 2018 20ytmsn00065 038 การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศจากเยื่อเปลือกทุเรียนและถ่านจากเปลือกทุเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย พิษณุโลก OK OK

48 YSC 2018 20ytmsn00832 039 การศึกษาด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดงและฝ้ายขาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย เชียงราย OK OK

49 YSC 2018 20ytpes00535 043 อิทธิพลของการเติมอนุภาคนาโนนีโอดีเมียมออกไซด์ต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนต โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม OK OK

50 YSC 2018 20YTMSI00655 036 การพัฒนาวัสดุมุงหลังค่าโดยเมโซพอรัสซิลิกาจากเถ้าแกลบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย บุรีรัมย์ OK OK