รายชื่อผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (ค่าย Workshop1)

  9 พฤษภาคม 2561
 
รายชื่อผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วมอบรมค่าย Workshop 1

ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

No. รหัสโครงการ
ต่อกล้าฯ
ผลงาน
จากโครงการ
รหัสโครงการ ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา จังหวัด การยืนยัน
เข้าร่วม Workshop1


1 TK6001 NSC 2018 20p11w0036 โครงการเกมจำลองการปั่นจักรยานสำหรับการออกกำลังกายโดยการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ราคาต่ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 10/04/2561


2 TK6002 NSC 2018 20p13c0376 ระบบติดตามตำแหน่งภายในอาคารบนพื้นฐานเทคโนโลยีอัลตราไวด์แบนด์ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 30/03/2561

3 TK6003 NSC 2018 20p13w0097 เกมแข่งรถสาหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลบีบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 10/04/2561


4 TK6004 NSC 2018 20p14w0083 ระบบเลี้ยงไส้เดือนอัตโนมัติเพื่อการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม สละสิทธิ์

5 TK6005 NSC 2018 20p15e0011 โปรแกรมประยุกต์ด้านการขนส่งแบบแบ่งปันการเดินทางร่วมกันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ไม่ยืนยัน


6 TK6006 NSC 2018 20p15e0078 แอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 06/04/2561

7 TK6007 NSC 2018 20p21c0103 เออเรอร์ 226 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 31/03/2561

8 TK6008 NSC 2018 20p21c0261 แสบซ่าท้าฝัน โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง 04/04/2561

9 TK6009 NSC 2018 20p21e0090 Clown Panic ตัวตลกต๊กกะใจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง 04/04/2561


10 TK6010 NSC 2018 20p21n0088 เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 02/04/2561

11 TK6011 NSC 2018 20p22c0438 Algolaxy โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 07/04/2561

12 TK6012 NSC 2018 20p22e0016 Girl’s Secret ความลับของหญิงสาว โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง 27/03/2561

13 TK6013 NSC 2018 20p23s0015 ระบบช่วยเหลือนักเรียนและจัดการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย ตรัง ตรัง 29/03/2561

14 TK6014 NSC 2018 20p23s0123 ราวตากผ้าอัจฉริยะ โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา 27/03/2561

15 TK6015 NSC 2018 20p33e0033 เครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/04/2561

16 TK6016 NSC 2018 20p33i0159 เปลพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ไม่ยืนยัน

17 TK6017 NSC 2018 20p33s0185 ตูล็อคเกอร์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภูเก็ต ไม่ยืนยัน

18 TK6018 YECC 2018 YECC1701 หุ่นยนต์ปลูกมันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ไม่ยืนยัน

19 TK6019 YECC 2018 YECC1713 ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีอินทรีย์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา 02/04/2561

20 TK6020 YECC 2018 YECC1714 Robot Auto Store มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ไม่ยืนยัน

21 TK6021 YECC 2018 YECC1728 เครื่องตรวจสอบมอเตอร์และแสดงผลแบบไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร 24/04/2561


22 TK6022 YSC 2018 20ytenc00300 นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร ไม่ยืนยัน

23 TK6023 YSC 2018 20ytens00257 เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ป่วยติดเตียง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 28/03/2561

24 TK6024 YSC 2018 20ytenu00268 เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม 12/04/2561


25 TK6025 YSC 2018 20ytevu00524 การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียนและการนำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์ 30/03/2561

26 TK6026 YSC 2018 20ytmsc00014 การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุประสาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 07/04/2561

27 TK6027 YSC 2018 20ytmsn00832 การศึกษาด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดงและฝ้ายขาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย เชียงราย เชียงราย 15/04/2561


28 TK6028 YSC 2018 20YTBIU00838 น้ำปรุงปลาส้มนาโนเลือกระดับความเปรี้ยว โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม 29/03/2561

29 TK6029 YSC 2018 20YTEVC00921 การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักเพื่อทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 28/03/2561

30 TK6030 YSC 2018 20YIENC00443 Mini-Extruder for Making DIY Filaments of 3D Printer โรงเรียนกำเนิดวิทย์ กรุงเทพมหานคร 05/04/2561

31 TK6031 NSC 2018 20P21W067 Project-23 / High Wall-23 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 28/03/2561

32 TK6032 NSC 2018 20P22S0067 Secrets of plantas โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 09/04/2561


33 TK6033 NSC 2018 20P23W0104 กล้องตรวจจับอาวุธปืนโดยใช้การประมวลผลแบบดิจิตอล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ยืนยัน

34 TK6034 NSC 2018 20P33I0105 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตน้ำประปาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ไม่ยืนยัน

35 TK6035 YSC 2018 20YTCHC00918 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชา โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 27/03/2561