รายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ประจำปี 2556


ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ประจำปี 2556 

[รายชื่อโครงการที่มีสิทธิ์ส่งข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุน]

ขอให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อ ส่งรายละเอียดกิจกรรม แผนการดำเนินงานในการพัฒนาผลงานต่อยอด 

พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาผลงานโดยละเอียด 

มายัง งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ทาง e mail: fics@nnet.nectec.or.th

ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2556 หรือ e-mail: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรี/คุณเจษฎา

โทร 02 564 6900 ต่อ 2326 ในวันและเวลาราชการ