newseed

ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

มาแล้วครับ กับการประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
โดยในรุ่นนี้ มีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทั้งสิ้น 33 ผลงาน
สามารถเข้าดูรายชื่อผลงานได้ที่ [คลิก]
โดยเข้าร่วม ปฐมนิเทศเยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 นี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

โดยจะให้ทำการแจ้งยืนยันผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 นี้
รบกวนติดตามการประกาศที่หน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ
*** ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานครับ ***

ประกาศเรื่องการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop2

การเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop2 โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 3 ปี 2558
"ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1 (ค่าย Workshop2)"
ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก] และรายละเอียดเรื่องการเตรีียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้อย่าลืมตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมค่ายฯ ด้วยนะครับ [คลิก]
แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ครับ

ประการผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3

และแล้วผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558
ก็ได้ผลออกมาแล้วครับ โดยสามารถเข้าดูผลการพิจารณาคัดเลือกได้ที่นี่ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานนะครับ แล้วพบกันในค่าย Workshop2
และการนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน ระหว่างวันที่ 4 - 7 ก.ค. 2558
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ปทุมธานี ครับ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558

ประกาศแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558 โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ ทีมผู้พัฒนาโครงการ/โครงงาน ต้องทำการยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศน์ [กำหนดการปฐมนิเทศ]
ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ เขตดอนเมือง กทม.
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558
โดยทำการกรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมปฐมนิเทศน์ได้ที่ [คลิก]
กรณีสละสิทธิ์ ให้ทำการเข้าไปกรอกแบบตอบรับข้างต้นเพื่อทำการยืนยันการสละสิทธิ์ด้วยครับ
ผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ โครงการ/โครงงาน สามารถเข้าดูรายละเอียด
และข้อกำหนดของโครงการได้ที่ [คลิก] กำหนดการของโครงการ [คลิก]
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ

ประกาศรายชื่อโครงการ/โครงงาน ที่ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558

มาแล้วครับ สำหรับรายชื่อโครงการ/โครงงาน ที่ยืนยันการสมัครเข้าร่วมต่อยอดพัฒนาผลงาน
กับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ประจำปี 2558 โดยในปีนี้ มีโครงการต่างๆ
ที่สมัครเข้าร่วมต่อยอดพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริง จำนวน 112 ทีม
และยืนยันการสมัครเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 59 ทีม ครับ
สามารถดูรายชื่อของแต่ละทีมที่ยืนยันสมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ [คลิก]
จากนี้ ผู้พัฒนาทั้ง 59 ทีมสามารถติดตามการประกาศผล
รายชื่อทีมที่จะผ่านการพิจารณาในรอบแรกนะครับ
ที่นี่ เร็วๆ นี้ คอยติดตามกันนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
และความคืบหน้าพร้อมทั้งประกาศต่างๆ ของโครงการได้ที่นี่และ
facebook : ต่อกล้าให้เติบใหญ่