newseed

ประกาศแจ้งข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558

น้องๆ ครับ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558 รบกวนเข้าไปตอบคำถาม 4 ข้อ
ตามที่ส่งไปในเมลของผู้ติดต่อหลัก ที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับพี่ๆ ทีมงานตอนรับสมัครด้วยนะครับ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครเข้าร่วมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ
กรณี ทีมใดไม่ได้เข้าไปตอบคำถาม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 นี้
ทางโครงการฯ จะถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์นะครับ
ตอนนี้มียอดของผู้ที่ตอบคำถามเพื่อยืนยันการสมัครเข้ามาแล้ว ดังนี้ครับ [คลิก]
แต่หากต้องการทราบข้อมูลวิธีการสมัคร หรือยังไม่ได้สมัคร
และสนใจที่จะสมัคร สามารถเข้าดูรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่ [คลิก]
หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

ขอเชิญชวนเยาวชนคนเก่ง IT สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 3"เส้นทาง...พัฒนาผลงานเด็กเ
ก่ง IT จากเวทีประกวดสู่การใช้จริง"
ขอเชิญชวนเยาวชนคนเก่ง IT สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 3
ในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารส
นเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14"
วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
กรุงเทพฯ
ชมรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมที่ SCBF : ต่อกล้าให้เติบใหญ่

ประกาศเกี่ยวกับการเข้าร่วมค่ายฯ ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2557

ยินดีด้วยอีกครั้งครับ กับน้องๆ ทีมผู้พัฒนาโครงการ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดโครงการ ทั้ง 13 โครงการ
และจากนี้ ทางโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ
สู่การนำไปใช้งานจริง ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 57 นี้ [กำหนดการค่ายฯ] ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ปทุมธานี
ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้าโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการ เข้าอ่านรายละเอียดของข้อกำหนด
และการเาตรียมตัวสำหรับการเข้าร่วมค่ายฯ [การเตรียมตัวเข้าค่ายฯ] เพื่อเตรียมตัว และเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมค่ายฯ ตามวันเวลาที่กำหนดด้วยครับ และที่สำคัญ อย่าลืมส่งเมลยืนยันการเข้าร่วมนะครับ
แล้วพบกันที่ค่ายฯ นะครับ ทีมงานทุกคนรอต้อนรับน้องๆ ทุกคนอยู่ครับ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรอบที่สอง โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2557

ในที่สุดเราก็ได้โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบที่สองแล้วครับ
สำหรับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2557
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อของโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุน
ให้พัฒนาต่อยอดผลงานได้ที่ โครงการที่ผ่านเข้ารอบที่สอง
ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการของโครงการที่ผ่านการคัดเลือก รบกวนเข้าอ่านรายละเอียด
และเงื่อนไขในการรับทุนสนับสนุนได้ที่ เงื่อนในการรับทุนสนับสนุน
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการที่ได้รับการพิจารณานะครับ
แล้วพบกันในการอบรมครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายนนี้ ครับ

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อมูลสำคัญสำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

ประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ
ของโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
รบกวนผู้พัฒนาโครงการของแต่ละโครงการเข้าอ่านข้อกำหนดและรายละเอียดต่าง
ที่ทางโครงการกำหนดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจและตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่ ข้อกำหนดและรายละเอียด
ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่สอบถามได้ที่
เบอร์ 02-5646900 ต่อ 2327 คุณสิทธิชัย ในวันและเวลาราชการ