newseed

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5
สามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกได้ที่นี่ [คลิก]
และจากนี้ ผู้พัฒนาผลงานจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1)
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 นี้
โดยทุกทีมให้ทำการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
ภายในเวลา 15.00 น. วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นี้ครับ แล้วพบกัน

ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
โดยในปีนี้ทางโครงการได้แบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ
สามารถเข้าดูรายชื่อผู้สมัครทั้ง 2 รอบได้ที่นี่ [คลิก]
และทางโครงการฯ จะประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมการพ่มเพาะเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงาน
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FB: ต่อกล้าให้เติบใหญ่ นะครับ

เปิดรับสมัครเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ร่วมสร้างสรรผลงาน สานฝันนวัตกรรม  ปั้นผลงานให้เป็นดาว ก้าวไกลสู่อนาคตและธุรกิจ
สนใจกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน สมัครได้แล้ววันนี้ ภายใน 3 วันหลังจากนำเสนอผลงานรอบที่สอง
ถ้าน้องสู้ หนทางข้างหน้ายังมี พี่ๆ ทีมงานต่อกล้าฯ รออยู่
สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครและช่วงเวลาในการรับสมัครได้ที่นี่ [คลิก]
สนใจสมัคร คลิกกรอกใบสมัครที่ iCon ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application Ideation : iOS Hackathon

ข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Mobile Application Ideation : iOS Hackathon
สำหรับเยาวชนและครู/อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
ระหว่างวันที่ 30 - 31 ก.ค. 2559 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] และรบกวนเข้าศึกษาข้อมูลในการเตรียมตัว
เข้าร่วมการอบรมดังนี้ กำหนดการจัดอบรม , การเตรียมตัวเข้าอบรมฯ

**** แล้วพบกันในวันจัดค่ายนะครับ ****

ประกาศเรื่องการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop2

การเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop 2 โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ปี 2559
"ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1 (ค่าย Workshop2)"
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]
และรายละเอียดเรื่องการเตรีียมตัวเข้าค่ายฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้อย่าลืมตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมค่ายฯ ด้วยนะครับ [คลิก]
***** แล้วพบกันในวันจัดค่ายฯ ครับ *****