newseed

ขอเชิญชวนเยาวชนคนเก่ง IT สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 3"เส้นทาง...พัฒนาผลงานเด็กเ
ก่ง IT จากเวทีประกวดสู่การใช้จริง"
ขอเชิญชวนเยาวชนคนเก่ง IT สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 3
ในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารส
นเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14"
วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
กรุงเทพฯ
ชมรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมที่ SCBF : ต่อกล้าให้เติบใหญ่

ประกาศเกี่ยวกับการเข้าร่วมค่ายฯ ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2557

ยินดีด้วยอีกครั้งครับ กับน้องๆ ทีมผู้พัฒนาโครงการ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดโครงการ ทั้ง 13 โครงการ
และจากนี้ ทางโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ
สู่การนำไปใช้งานจริง ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 57 นี้ [กำหนดการค่ายฯ] ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ปทุมธานี
ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้าโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการ เข้าอ่านรายละเอียดของข้อกำหนด
และการเาตรียมตัวสำหรับการเข้าร่วมค่ายฯ [การเตรียมตัวเข้าค่ายฯ] เพื่อเตรียมตัว และเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมค่ายฯ ตามวันเวลาที่กำหนดด้วยครับ และที่สำคัญ อย่าลืมส่งเมลยืนยันการเข้าร่วมนะครับ
แล้วพบกันที่ค่ายฯ นะครับ ทีมงานทุกคนรอต้อนรับน้องๆ ทุกคนอยู่ครับ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรอบที่สอง โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2557

ในที่สุดเราก็ได้โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบที่สองแล้วครับ
สำหรับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2557
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อของโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุน
ให้พัฒนาต่อยอดผลงานได้ที่ โครงการที่ผ่านเข้ารอบที่สอง
ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการของโครงการที่ผ่านการคัดเลือก รบกวนเข้าอ่านรายละเอียด
และเงื่อนไขในการรับทุนสนับสนุนได้ที่ เงื่อนในการรับทุนสนับสนุน
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการที่ได้รับการพิจารณานะครับ
แล้วพบกันในการอบรมครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายนนี้ ครับ

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อมูลสำคัญสำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

ประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ
ของโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
รบกวนผู้พัฒนาโครงการของแต่ละโครงการเข้าอ่านข้อกำหนดและรายละเอียดต่าง
ที่ทางโครงการกำหนดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจและตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่ ข้อกำหนดและรายละเอียด
ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่สอบถามได้ที่
เบอร์ 02-5646900 ต่อ 2327 คุณสิทธิชัย ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

ประกาศแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" โดยสามารถดูรายชื่อโครงการผ่านเข้ารอบได้ที่นี่
โครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ และคอยติดตาม
ข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆ ต่อไปของโครงการ
ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ