newseed

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

ประกาศแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" โดยสามารถดูรายชื่อโครงการผ่านเข้ารอบได้ที่นี่
โครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ และคอยติดตาม
ข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆ ต่อไปของโครงการ
ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ

ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2557

มาแล้วครับ สำหรับรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วมต่อยอดพัฒนาผลงาน
กับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ประจำปี 2557 โดยในปีนี้ มีโครงการต่างๆ
ที่สมัครเข้าร่วมต่อยอดพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริงถึง 65 โครงการเลยทีเดียว
สามารถดูรายชื่อของแต่ละโครงการที่สมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ [คลิก]
แล้วคอยติดตามการประกาศผลโครงการที่จะผ่านการพิจารณาในรอบแรกนะครับ
ที่นี่ เร็วๆ นี้ คอยติดตามกันนะครับ อ้อ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว
และความคืบหน้าพร้อมทั้งประกาศต่างๆ ของโครงการได้ที่นี่และ
facebook : ต่อกล้าให้เติบใหญ่