ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
     นางสาวสุนทรี กริชชัยศักดิ์
     งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที
     ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
     โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2326 โทรสาร: 02 564-6768
     e-mail address:
     website: http://www.nectec.or.th/fic