เอกสารที่ต้องส่งกลับมายังเนคเทค ของการแข่งขัน YECC

ผู้เข้าแข่งขัน YECC2010 ทุกทีม อย่าลืมนะคะ สำหรับเอกสารต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ว่าต้องนำส่งเนค
เพราะว่าใกล้วันหมดเขตส่งเอกสารแล้ว หากผู้เข้าแข่งขันทีมใดยังไม่ได้ทำการจัดส่งมา รบกวนเร่งมือนะคะ
หมดเขตส่งเอกสารวันที่ 22 ม.ค. 53 นี้นะคะ
หวังว่าทุกทีมคงไม่พลาดการส่งนะคะ แล้วพบกันในวันจัดแข่งขันคะ