เลื่อนการประกาศผลการประกวดโครงงาน YSC 2011

ต้องขออภัยอย่างยิ่งครับ สำหรับผู้ที่ใจจดจ่อรอการประกาศผลการประกวดโครงงาน YSC 2011
เนื่องจากยังมีโครงงานเหลืออีกหนึ่งศูนย์ที่ยังไม่เรียบร้อย เพราะว่ามีผู้สนใจส่งโครงงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
และเป็นโครงงานที่น่าสนใจ คณะกรรมการจึงขอใช้เวลาอีกนิดครับในการพิจารณา
จึงขอเลื่อนการประกาศผลโครงงานที่ผ่านเข้าสู่รอบที่สองไปเป็น วันที่ 21 ก.ย. 2553 เวลา 18.00 น. ครับ
*** ขอให้ทุกท่านที่ส่งโครงงานเข้าร่วมการแข่งขันโชคดีครับ ***