ประกาศโครงการ NSC 2012 ภาคกลาง

ประกาศจากศูนย์ประสานงานภูิมิภาค ภาคกลาง

     เนื่องจากศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยดังที่ทุกท่านทราบกันแล้ว
ทางสถาบันฯ จะเปิดทำการอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 นี้
และจะเริ่มเปิดระบบออนไลน์ GENA สำหรับโครงการ NSC 2012
เพื่อดาวน์โหลดเอกสารสำหรับยื่นรับทุน ในสัปดาห์หน้า (19-23 ธันวาคม 2554)

     ทางศูนย์ประสานงานฯ ต้องขออภัยที่ข้อมูลส่วนใหญ่ได้เก็บไว้ใน server ของระบบ
ทำให้การติดต่อประสานงานทุกท่านไม่สะดวก และต้องเลื่อนกำหนดการต่างๆออกไป ดังนี้

กำหนดการศูนย์ประสานงานภาคกลาง
พิธีรับทุนยกเลิกพิธีมอบทุน
การยื่นเอกสารเพื่อรับทุนส่งทางไปรษณีย์มายังศูนย์ประสานงานที่ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
    ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง (โครงการ NSC)
   ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี
   131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต. บางกะดี
   อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
การโอนเงินทุนรอบคัดเลือกปลายเดือนธันวาคม 2554 - ต้นเดือนมกราคม 2555
 (หลังจากได้รับเอกสารสัญญารับทุนและใบสำคัญรับเงินครบถ้วนแล้ว)
กำหนดส่งมอบผลงาน7 กุมภาพันธ์ 2555 (สำหรับภาคกลางเท่านั้น)
การแข่งขันรอบสองประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2555
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ20 - 23 มีนาคม  2555

สำหรับผู้เข้าแข่งขันในเขตภูมิภาคภาคกลางสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง (โครงการ NSC)
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)
131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-3505-20 ต่อ 2015, 2018
โทรสาร 0-2501-3524
e-mail: siitnsc@gmail.com
http://www.vcharkarn.com/nsc
http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA/