ประกาศเลื่อนการจัดอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools

ประกาศแจ้งความคืบหน้าสำหรับผู้ที่ได้ทำการสมัครเข้าร่วมการอบรม
Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3
ขณะนี้ เนคเทคได้ทำการเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมจากเดิมไปเป็นวันที่
25-27 มกราคม 2555 ผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าทำการยืนยันการเข้าร่วมอบรมได้ที่
[ยืนยันการอบรม] โดยขยายเวลาการยืนยันไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 นี้
อย่าลืมเข้ามาทำการยืนยันกันนะคะ