ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อสำหรับผู้สมัครที่ได้ทำการยืนยันเข้าร่วมการอบรม
Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3
โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งนี้จะทำการ Update อีกครั้งหลังสิ้นสุดเวลาการเข้ายืนยันผ่านระบบค่ะ