แจ้งเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2555 นี้ สามารถ Download หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม
และรายละเอียดโครงการได้ที่
  เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์ฉบับพกพา (Notebook) มาในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยค่ะ