การแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง) โครงการ NSC 2012 สำหรับศูนย์ภูมิภาคภาคกลาง

การแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน (รอบสอง) สำหรับศูนย์ภูมิภาคภาคกลาง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT TU)
ของ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555  ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น.
ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ผู้เข้าแข่งขันและผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]