รมว.วท. ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก

   
   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย
เมื่อเย็นวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุม กรุงเทพมหานคร
จาก "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
ที่คว้ารางวัล Grand Award อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
จากงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2012

โดยสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศของงานเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ [คลิก]
[ปล.ขอบพระคุณช่างภาพกิตติมศักดิ์ คุณศราวุธ และ คลังภาพ คุณศุภโชค]