ประกาศผลรายชื่อโครงงาน YSC 2013 ที่ผ่านการคัดเลือกสมควรได้รับทุนสนับสนุน

ในที่สุดก็ได้โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาโครงงานแล้วครับ
สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 : YSC 2013"
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ โครงงาน YSC 2013 ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไป
ทางเว็บไซต์หลักของโครงการหรือ Facebook ของโครงการครับ
 *** ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกครับ ***