ประกาศแล้วครับ สำหรับกำหนดการพิธีมอบทุนโครงการ YSC 2013

เป็นที่แน่นอนแล้วครับ สำหรับกำหนดการพิธีมอบทุนโครงการ YSC 2013
สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการในแต่ละศูนย์ภูมิภาคได้ที่
กำหนดการพิธีมอบทุน โดยโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้งไว้
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานของโครงการที่ท่านสังกัด
***** แล้วพบกันในวันจัดพิธีมอบทุนนะครับ *****