กำหนดอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ GENA การนำเสนอผลงานและตรวจรับผลงาน

กำหนดอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ GENA
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 2556

กำหนดการการแข่งขันโครงการ NSC 2013 สำหรับการนำเสนอและตรวจรับผลงาน
ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันพุธที่ 16 ม.ค. 2556
ภาคตะวันออก ม.บูรพา จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 2556
ภาคกลาง SIIT ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2556
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันอังคารที่ 22 ม.ค. 2556
ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา วันพุธที่ 23 ม.ค. 2556
ภาคตะวันตก ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2556

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 2556