กำหนดการสำหรับการนำเสนอและตรวจรับผลงานโครงการ YSC 2013

กำหนดการการแข่งขันโครงการ YSC 2013
สำหรับการนำเสนอและตรวจรับผลงาน


ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2556
ภาคเหนือ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2556
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ณ เดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2556
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 2556
ภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 2556

ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ  วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 2556