ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนรอบที่สอง และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

มาแล้วครับ ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขันโครงการ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 : NSC 2013"
ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนรอบที่สอง และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานของท่าน
ว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนหรือไม่ ได้ที่ [โครงการที่ผ่านการพิจารณารอบสอง]
และตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ที่
[โครงการที่่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ] หากมีข้อสงสัยประการใด
สามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ของเนคเทค
และศูนย์ประสานงานของแต่ละภูมิภาคได้ในวันและเวลาทำการครับผม
ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงได้ทาง Facebook : NSCThailand

***** ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการด้วยครับ *****