ประกาศเกี่ยวกับการรับเงินรางวัล

 

ประกาศย้ำกันอีกครั้งสำหรับขั้นตอนในการรับเงินรางวัล พร้อมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร
ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินอย่างไร โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดของทั้งโครงการ NSC 2013
และโครงการ YSC 2013 ได้ที่ การรับเงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ  หรือที่ประกาศไว้นานแล้ว
ของโครงการ NSC 2013 ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ "การรับเงินรางวัล"
และของโครงการ YSC 2013 ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ "การรับเงินรางวัล" เช่นเดียวกันครับ
ทั้งนี้ ทีมงานจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้ท่านก็ต่อเมื่อท่านส่งเอกสารมาครบถ้วน ถูกต้อง
แล้วเท่านั้น โดยจะโอนเงินเข้าตามหมายเลขบัญชีที่ได้ส่งเอกสารมาครับ
ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของการเอกสารการรับเงินรางวัลได้ที่ สถานะเอกสารการรับเงินรางวัล
และกระบวนการในการเบิกจ่ายจะเริ่มนับจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ประมาณ 15 วันทำการเป็นอย่างน้อยครับ ดังนั้น หากท่านใดส่งเอกสารมาแล้ว
รบกวนอดใจรออีกสักนิด และนำสมุดบัญชีไปอัพเดทข้อมูลหลังจากเวลาที่แจ้งครับ
*** ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ หากกระบวนการในการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ***