ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ EYH 2013

ในที่สุดเราก็ได้รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ EYH 2013 เป็นที่เรียบร้อย
น้องๆ นักเรียนหญิงทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
และชุดกิจกรรมที่เข้าร่วมได้ที่ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมกันนี้รบกวนตรวจสอบชื่อ สกุลของตัวเองว่าถูกต้องหรือไม่
หากไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งกลับมายัง e-mail :
และในวันเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้น้องๆ ทุกท่าน
แต่งกายด้วยกางเกงขายาวเข้าร่วมกิจกรรมคะ ยินดีด้วยกับน้องๆ ทุกท่าน
สามารถเข้าดูรายละเอียดของชุดกิจกรรมได้ที่ ตารางกิจกรรม
แล้วพบกันในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคมนี้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถานปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมานะคะ