ประกาศแล้วครับสำหรับรายชื่อโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานต่อยอดในโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
โดยสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ [รายชื่อโครงการที่ได้รับทุน]
ขอให้หัวหน้าทีมเจ้าของผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนดังกล่าว
ทบทวน เงื่อนไขการให้ทุน ให้ชัดเจน พร้อมรายงานตัวเพื่อติดต่อขอรับทุนสนับสนุน
ได้ที่ ศูนย์ฯ ทาง e mail  ภายในวันที่ 9 เมษายน 2556 
เพื่อศูนย์ฯ จะได้ประสานงานจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ
หรือที่ e-mail: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรี/คุณเจษฎา
โทร 02 564 6900 ต่อ 2326 ในวันและเวลาราชการครับ