ประกาศด่วน ! เรื่องการรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลโครงการเยาวชน

ประกาศด่วน ! ครับ ขอรบกวน หัวหน้าโครงการ และผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับรางวัล
จากโครงการ NSC 2013 และ YSC 2013 ทุกๆ รางวัล ช่วยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยครับ
เนื่องด้วย NECTEC โดยฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย จะทำการรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำฐานข้อมูล
เพื่อติดตามผลงาน และความก้าวหน้าของเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 : NSC 2013"
และ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 : YSC 2013"
ว่าได้มีการนำผลงาน ความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ
ไปต่อยอดหรือเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากน้อยเพียงใด โดยสามารถเข้ากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้เลยครับ [แบบฟอร์ม Online]

ปล. พร้อมกันนี้ ในแบบฟอร์มมีข้อกำหนดให้ส่งรูปภาพของตัวผู้กรอกแบบฟอร์ม
กลับมายังทีมงานด้วย ดังนั้นอย่าลืมส่งรูปภาพกันเข้ามาด้วยนะครับ
หากกรอกข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งรูป รบกวนส่งรูปกันด้วยนะครับ
** ทีมงานรอข้อมูลและรูปของน้องๆ ทุกคนอยู่นะครับ **