ประกาศด่วน ! ตอนนี้ได้ขยายเวลาในการรับสมัคร NSC 2014 แล้วครับ

ประกาศด่วนครับ ! ตอนนี้ได้ทำการขยายเวลาในการรับสมัครเข้าร่วม
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16" ออกไปอีกครับ
โดยจะสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 30 กันยายน 2556 หากยังไม่ได้สมัคร [กำหนดการ]
ยังคงพอมีเวลาอยู่นะครับ แต่ก็อย่าชักช้านะครับ รีบสมัครกันด่วนเลย
และย้ำอีกครั้งว่า สมัครที่ศูนย์ฯไหน ส่งเอกสารโครงการที่ศูนย์ฯ นั้นนะครับ
ที่ส่วนกลางหรือเนคเทค ไม่ใช่ศูนย์ฯ รับเอกสารโครงการที่สมัครนะครับ
ขอให้โชคดีและได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกันทันเวลานะครับ