ประกาศเรื่องรางวัลพิเศษของการแข่งขันโครงการ NSC 2014

การแข่งขันโครงการ NSC 2014 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรางวัลพิเศษ เพิ่มขึ้นอีก 2 รางวัล
จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการไปทัศนศึกษายังต่างประเทศ
ทีมผู้ชนะ (นักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) จะได้รับแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก
ไปเยี่ยมชม Microsoft Technology Center (MTC) ณ ประเทศ Singapore
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เมนู หัวข้อการแข่งขัน ในหัวข้อหมายเหตุ ข้อที่ 6 ครับ เป็นอีกรางวัลที่น่าสนใจมากทีเดียว
ดังนั้น หากยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตอนนี้ยังพอมีเวลาครับ สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ