ประกาศแล้วครับ สำหรับผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา YSC 2014

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  ครั้งที่ 16 ที่ผ่านการพิจารณา
โดยสามารถดูรายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง ต้นเดือนมกราคม 2557 โดยขอให้ส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน
ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภายในวันที่ 9 มกราคม 2557
หรือวันอื่นตามที่ศูนย์ประสานงานนั้นๆ กำหนด
ทั้งนี้ ในปีนี้ งดการจ่ายเงินทุนในรอบแรกครับ
*** ยินดีด้วยกับโครงงานที่ผ่านการพิจารณาครับ ^^ ***