กำหนดการของโครงการ NSC 2014 ช่วงต่อไป

กำหนดการของโครงการ NSC 2014 ช่วงต่อไป

การส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน วันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ประสานงาน หรือ ทางไปรษณีย์
(ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 8 มกราคม 2557)

การนำเสนอผลงาน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น วันที่ 8 มกราคม 2557
- ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2557
- ภาคตะวันออก ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี วันที่ 16 มกราคม 2557
- ภาคตะวันตก ม.ศิลปากร จ.นครปฐม วันที่ 17 มกราคม 2557
- ภาคกลาง ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เนคเทค/สวทช. จ.ปทุมธานี วันที่ 18 มกราคม 2557
- ภาคใต้ ณ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ วันที่ 20 มกราคม 2557

หมายเหตุ ศูนย์ประสานงานบางแห่ง อาจจัดการนำเสนอผลงาน นอกสถานที่ตามที่ได้ประกาศไว้
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 มกราคม 2557

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2557