กำหนดการของโครงการ YSC 2014 ช่วงต่อไป

กำหนดการของโครงการ YSC 2014 ช่วงต่อไป
การส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน วันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ประสานงาน หรือ ทางไปรษณีย์

การนำเสนอผลงาน
- ภาคใต้ ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 14 มกราคม 2557
- ภาคกลาง ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เนคเทค/สวทช. จ.ปทุมธานี วันที่ 17 มกราคม 2557
- ภาคเหนือ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 20 มกราคม 2557
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี/เดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา วันที่ 21 มกราคม 2557
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันที่ 23 มกราคม 2557

หมายเหตุ ศูนย์ประสานงานบางแห่ง อาจจัดการนำเสนอผลงาน นอกสถานที่ตามที่ได้ประกาศไว้
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณาและโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 มกราคม 2557

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2557