ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC 2013) ที่ผ่านมา

ใกล้เข้ามาทุกที สำหรับการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13 (YECC 2014)
เืพื่อเป็นแรงบรรดาลใจให้แก่น้องสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมงานได้ ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12 (YECC 2013) ที่ผ่านมามาให้ชมกันจ้า
แล้วพบกันในอีกไม่ช้านี้นะ