ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอโครงการ YECC 2014

มาแล้วครับ สำหรับรายละเอียดและข้อกำหนดสำหรับการจัดทำ Poster นำเสนอผลงาน
ประจำ "การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13 : YECC 2014"
โดยสามารถโหลด Poster Template ได้แล้ว คลิกตามลิงค์นี้ได้เลยครับ
[YECC 2014-Template]