ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพัก ณ โรงแรมสินสิริรีสอร์ท ของการแข่งขัน YECC2010

ประกาศเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับรายชื่อขอบผู้เข้าพัก และการจัดห้องพักที่ทางศูนย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
และดำเนินการให้ ตามความเหมาะสม รบกวนผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน เข้าตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยทุกท่านสามารถเข้า Check-in ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ค่ะ พร้อมกันนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักตามที่ศูนย์ฯจัดให้ ต้องนำเงินมัดจำค่ากุญแจห้อง
สำหรับการ Check-in เข้าห้อง จำนวน 500 บาท/ห้องมาด้วย และทางโรงแรมจะคืนให้เมื่อทำการ Check-out ค่ะ
เนื่องจากศูนย์ฯ ไม่สามารถดำเนินการในส่วนนี้ ให้แก่ผู้ที่เข้าพักได้ ผู้ที่เข้าพักต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองค่ะ