ประกาศผลการแข่งขันในเวทีระดับประเทศของงาน มหกรรม IT 2014

ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศของการแข่งขันในเวทีระดับประเทศของงาน
"มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13"
ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหิศร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
โดยรายชื่อของผู้ชนะเลิศในแต่ละโครงการการแข่งขันสามารถเข้าดูได้ที่
ผลการแข่งขันโครงการ NSC 2014 ผลการแข่งขันโครงการ YSC 2014
ผลการแข่งขันโครงการ YECC 2014 ผลการแข่งขันโค้ดจม ครั้งที่ 4
ยินดีด้วยกับผู้ชนะเลิศในทุกๆ โครงการและทุกๆ ผลงานนะครับ