ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

ประกาศแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" โดยสามารถดูรายชื่อโครงการผ่านเข้ารอบได้ที่นี่
โครงการที่ผ่านเข้ารอบแรก
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ และคอยติดตาม
ข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆ ต่อไปของโครงการ
ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ หรือทาง Facebook ของโครงการนะครับ