ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อมูลสำคัญสำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

ประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ
ของโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
รบกวนผู้พัฒนาโครงการของแต่ละโครงการเข้าอ่านข้อกำหนดและรายละเอียดต่าง
ที่ทางโครงการกำหนดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจและตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่ ข้อกำหนดและรายละเอียด
ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่สอบถามได้ที่
เบอร์ 02-5646900 ต่อ 2327 คุณสิทธิชัย ในวันและเวลาราชการ