ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรอบที่สอง โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2557

ในที่สุดเราก็ได้โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบที่สองแล้วครับ
สำหรับโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2557
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อของโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุน
ให้พัฒนาต่อยอดผลงานได้ที่ โครงการที่ผ่านเข้ารอบที่สอง
ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการของโครงการที่ผ่านการคัดเลือก รบกวนเข้าอ่านรายละเอียด
และเงื่อนไขในการรับทุนสนับสนุนได้ที่ เงื่อนในการรับทุนสนับสนุน
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการที่ได้รับการพิจารณานะครับ
แล้วพบกันในการอบรมครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายนนี้ ครับ