โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปี 2557 (PTT Youth Camp 2014)

มีข่าวของโครงการดีๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา มาบอกกันครับ
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปี 2557 (PTT Youth Camp 2014)
ชิงทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท โดยส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน
และแส่งแวดล้อมร่วมประกวดในโครงการ ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมสร้างอนาคต"
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเอนก 087 051 2896 หรือ 02 237 3222-4 ต่อ 106 eMail : pttyouth2014@gmail.com
[facebook]