ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของเนคเทคและสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ร่วมกับ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมการสัมมนา
รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในประเทศฟินแลนด์
และมุมมองต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21” [รายละเอียดการสัมนา  ]
โดย Prof. Raimo Näkki จาก University of Jyvaskyla
ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่ [คลิก]
หรือส่งแบบตอบรับ  กลับมาที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-6875
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2326 หรือ e mail: