เลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน YSC 2015

เลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน YSC 2015
จากเดิมวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
เนื่องจากมีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ทำให้จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงงานเพิ่มเติม และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
พร้อมกันนี้ ระบบ GENA สำหรับการลงทะเบียน Online
และแก้ไขข้อมูลหรือเข้าดูข้อมูลการสมัคร โครงการ YSC 2015 ปิดชั่วคราว
โดยสามารถใช้งานได้อีกครั้งภายหลังการประกาศผล
*** เนื่องจากปิดรับสมัครแล้วครับ
***