เกี่ยวกับการรับเงินรางวัลของการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 (YECC 2010)

ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 (YECC 2010)
ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการรับเงินรางวัลได้ที่นี่ [คลิก] ส่งเอกสารมาครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดเวลา ก็จะได้รับเงินรางวัล
อย่างครบถ้วนถูกต้อง ฉะนั้น อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดนะคะ