ประกาศเกี่ยวกับอัพเดทกำหนดการและขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนโครงการ YECC 2015

สำหรับข้อเสนอโครงการของโครงการ YECC 2015
ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
รบกวนเข้าดูรายละเอียดของ [กำหนดการ] ต่างๆ ของโครงการ
และ [ขั้นตอนการรับทุนสนับ] สนุนพัฒนาโครงการว่าต้องดำเนินการ
อย่างไร เมื่อไหร่ โดยทีมงานได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นยังเว็บไซต์หลัก
ของโครงการ YECC 2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อได้ที่
eMail:
หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของโครงการ