ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการพิธีมอบทุนพัฒนาผลงานรอบแรกของโครงการ NSC 2015

สำหรับกำหนดการพิธีมอบทุนพัฒนาผลงาน
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)
สามารถเข้าดูรายละเอียดของแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมกันนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีมอบทุน
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานที่โครงการของท่านสังกัด
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน NSC 2015
ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการครับ