ประกาศเลื่อนการจัดทำข้อตกลงและรับทุนรอบแรกโครงการ YECC 2015

เลื่อนการจัดทำข้อตกลงและรับทุนรอบแรก 3,000 บาท
ของการประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14 : YECC 2015
จากเดิม 8-29 ธันวาคม 2557 ไปเป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2557- 9 มกราคม 2558
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อได้ที่
eMail:
หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของโครงการ