ประกาศผลโครงงาน YECC 2015 ประเภทนักศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผลแล้วนะครับ สำหรับโครงงาน YECC 2015 ประเภทนักศึกษา
ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถเข้าดูผลการพิจารณาและรายชื่อโครงการได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะทำการมอบทุนในวันที่ 18 มีนาคม 2558
ณ สถานที่การแข่งขัน YECC 2015 ภายใต้งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
**** ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงงานนะครับ ****
กำหนดการ [คลิก] และการเตรียมตัวเข้าแข่งขัน [คลิก]