ประกาศเพิ่มเติมสำหรับการเตรียมตัวเข้าแข่งขัน YECC 2015

สำหรับการแข่งขัน YECC 2015 ประเภทนักเรียน ในปีนี้
กรณีไม่ประสงค์ใช้อุปกรณ์แข่งขันพื้นฐานที่เนคเทคเตรียมไว้ให้
อนุโลมให้ทีมแข่งขันสามารถนำอุปกรณ์พื้นฐานส่วนตัวมาใช้ในการแข่งขันได้
โดยให้นำอุปกรณ์ทั้งหมดมาตรวจสอบที่โต๊ะกรรมการก่อนเวลาแข่งขัน 15 นาที
พร้อมกันนี้ คณะทำงานได้นำแบบ Poster Template หลัก
ของการแข่งขันสำหรับประเภทนักศึกษา

รอบชิงชนะเลิศขึ้นให้ผู้เข้าแข่งขันได้ Download ไปใช้งานแล้วนะคะ
โดยสามารถ Download ได้ที่นี่คะ [คลิก]
แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันนะคะ