เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาพิเศษ "วัยรุ่นไทย ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"