ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7" (The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)

ประกาศแล้วค่ะ สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7"
(The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)
ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก]

 **** แล้วพบกันที่ค่ายนะคะ ^___^ ****