ประกาศรายชื่อโรงเรียนได้รับชุดเลนส์มิวอาย และเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุดเลนส์มิวอาย

ประกาศรายชื่อโรงเรียนได้รับชุดเลนส์มิวอาย
ในโครงการ "บัวหลวงเพื่อมิวอาย"
และเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุดเลนส์มิวอาย
โดยสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน
พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการของกิจกรรมอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]