ประกาศผลรอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016)

ประกาศผลรอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ)
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2015)
ที่ผ่านการพิจารณา สามารถเข้าดูรายละเอียดแบบ PDF file ได้ที่นี่ [คลิก]
หรือในรูปแบบตารางตามแต่ละภูมิภาคได้ที่นี่
   1. ภาคกลาง SIIT มธ. 2. ภาคเหนือ มช. 3. ภาคอีสาน มข.
    4. ภาคใต้ มอ. 5. ภาคตะวันออก ม.บูรพา 6. ภาคตะวันตก ม.ศิลปากร
สำหรับโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุน
ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด
ส่วนรายละเอียดการเตรียมตัวสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
สำหรับโครงงานที่ผ่านได้รับทุนรอบสองสามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุน
ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด
*** ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงการนะครับ ***

ประกาศผลรอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)

 

ประกาศผลรอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ)
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016)
ที่ผ่านการพิจารณา สามารถเข้าดูรายละเอียดแบบ PDF file ได้ที่นี่ [คลิก]
หรือในรูปแบบตารางตามแต่ละภูมิภาคได้ที่นี่
   1. ภาคกลาง มธ. ศูนย์รังสิต 2. ภาคเหนือ มน. 3. ภาคอีสาน มทส.
    4. ภาคอีสาน ม.อุบลฯ 5. ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์

สำหรับโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุน
ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด

ส่วนรายละเอียดการเตรียมตัวสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
สำหรับโครงงานที่ผ่านได้รับทุนรอบสองสามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุน
ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด
***  ยินดีด้วยนะครับ แล้วพบกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับ  ***

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรก ประเภทนักศึกษา โครงการ YECC 2016

ประกาศผล การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 : YECC 2016
ประเภทนักศึกษา (รอบแรก) จำนวนโครงงานที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 โครงงาน [คลิก]
และรอผลการพิจารณาภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน  9 โครงงาน
ในส่วนของโครงงานที่รอผลการพิจารณา โปรดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นกรรมการ
ภายในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น. ทาง email:
และจะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ หากโครงงานใดไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้ไม่ผ่านการพิจารณารอบแรก

ประกาศรายชื่อโรงเรียนได้รับชุดเลนส์มิวอาย และเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุดเลนส์มิวอาย

ประกาศรายชื่อโรงเรียนได้รับชุดเลนส์มิวอาย
ในโครงการ "บัวหลวงเพื่อมิวอาย"
และเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุดเลนส์มิวอาย
โดยสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน
พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการของกิจกรรมอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาของ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016)

 

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016)
ที่ผ่านการพิจารณา สามารถเข้าดูรายนามโครงการที่ผ่านได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค
จะจัดพิธีมอบทุน ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
พร้อมทั้งข่าวประกาศต่างของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ

หรือ Facebook ของโครงการครับ
**** ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ โครงการครับ *****